INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a proto je zpracováváme v souladu s platnou legislatívou1. Níže uvádíme informace o tom, které osobní údaje získáváme, za jakým účelem jsou využívány a další užitečné informace týkající se jejich zpracování.

 

1. Obecné informace

Totožnost a kontaktní údaje Provozovatele

Za ochranu osobních údajů je zodpovědná společnost Torra, sro, se sídlem Tešedíkovo 541, 925 82 Tešedíkovo, Slovenská republika, IČO: 455 867 64, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, Vložka číslo: 25685 / T (dále jen "Provozovatel"), která je provozovatelem internetového obchodu www.moyrashops.cz.

Kontaktní údaje odpovědné osoby Provozovatele

E-mail: zodpovednaosoba@moyrashops.cz

Adresa: Tešedíkovo 541, 925 82 Tešedíkovo.

 

2. Za jakým účelem, jaké osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základě a jak dlouho?

Vaše osobní údaje v pozici Provozovatele zpracováváme pro různé účely, na základě různého právního základu a po různou dobu. Poskytování běžných osobních údajů je požadavkem, který je v některých případech nutná k uzavření smlouvy, např. pokud nám neposkytnete Vaše jméno, fakturační adresu, adresu doručení a Váš kontakt, nebudeme Vám vědět doručit zásilku. Vy jako dotyčná osoba jste povinna poskytnout osobní údaje nezbytné k dosažení uvedeného účelu. Neposkytnutí těchto osobních údajů by mělo za následek nemožnost uzavření smluvního vztahu s námi - s Provozovatelem.

 

ÚDAJE OBCHODNÍCH PARTNERŮ zpracovává TAKTO:

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále také jen jako "GDPR" ) a zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon").

Právní základ:

předsmluvní a smluvní vztah, osobní údaje našich obchodních partnerů zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. b) Zákona. Právním základem je tedy zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba (Vy jako obchodní partner), nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotyčné osoby (Vás jako obchodního partnera), předsmluvní vztah. 10 let po ukončení smluvního vztahu.

Doba zpracování: 10 let po ukončení smluvního vztahu.

 

ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ ZPRACOVÁVÁME NASLEDOVNE:

Účel: poskytování služeb zákazníkům prostřednictvím www.moyrashops.cz, Vaše údaje potřebujeme k uzavření a plnění kupní smlouvy, zpracování platby, dodání produktu, zodpovězení Vašich dotazů, případně výkonu ostatních souvisejících činností (např. Reklamační řízení).

Údaje: běžné osobní údaje, tj jméno, příjmení, fakturační adresu, adresu doručení, telefonní číslo, e-mail a platební údaje.

Právní základ: předsmluvní a smluvní vztah, Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. b) Zákona. Právním základem je tedy zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba (Vy jako kupující) nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotyčné osoby (Vás jako kupujícího), předsmluvní vztah.

Doba zpracování: 10 let po ukončení smluvního vztahu.

Účel: přímý marketing, údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Provozovatel - propagace eshopu a stránky www.moyrashops.cz a realizace přímého marketingu, tj marketingu, který směřuje od nás (ze strany Provozovatele) přímo k Vám (našim klientům).

Údaje: běžné osobní údaje, tj jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail.

Právní základ: oprávněný zájem, Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. f) Zákona. Právním základem je tedy oprávněný zájem nás v pozici prodávajícího z důvodu propagace našeho zboží našim zákazníkům.

Doba zpracování: 10 let po ukončení smluvního vztahu.

Poučení: Každý zákazník může vůči přímému marketingu namítat, následně mu nebudou žádné služby ani zboží nabízené.

Účel: sledování spokojenosti s nákupem formou dotazníku spokojenosti (Heuréka), údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Provozovatel - spokojenost zákazníka a propagace eshopu a stránky www.moyrashops.cz.

Údaje: běžné osobní údaje, tj informace o zakoupeném zboží, e-mail.

Právní základ: oprávněný zájem, Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a v soulad s ust. § 13 odst. 1 písm. f) Zákona. Právním základem je tedy oprávněný zájem nás v pozici prodávajícího z důvodu sledování spokojenosti s nákupem formou dotazníku spokojenosti (Heuréka).

Doba zpracování: 4 roky po vyplnění dotazníku spokojenosti.

Poučení: Souhlas s uveřejněním Vašeho hodnocení nákupu na portálu Heureka.sk můžete kdykoliv odvolat na adrese gdpr@heureka.cz nebo zodpovednaosoba@moyrashops.cz

Dotazníky spokojenosti s nákupem a možnost odmítnout jejich zasílání

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš eshop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Vůči zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitky, a to odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

V případě, že dotyčná osoba (kupující, resp. náš zákazník) udělil dán souhlas:

Účel: registrace konta a využívání věrnostního programu prostřednictvím www.moyrashops.cz, tj pokud jste udělili Provozovateli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel / odkliknutím opt in. V rámci věrnostního programu se Vám po zaregistrování sčítají Vaše zrealizované objednávky a na základě nich Vám bude odečtena sleva z nákupu, který je předmětem aktuální objednávky ve smyslu aktuálních podmínek věrnostního programu.

Údaje: běžné osobní údaje, tj jméno, příjmení, fakturační adresu, adresu doručení, telefonní číslo, e-mail, platební údaje, přihlašovací jméno, informace o objednávkách.

Právní základ: výslovný souhlas, Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. a) Zákona. Právním základem je tedy zpracovávání osobních údajů pouze na základě Vašeho souhlasu a na základě Vašeho zájmu o registraci a věrnostní program. Samozřejmě nakoupit v našem eshopu můžete i bez registrace.

Doba zpracování: 1 rok po zrušení registrace Vašeho účtu v rámci našeho eshopu, resp. po odvolání souhlasu.

Výhody registrace: Pro Váš nákup není registrace nutná, pokud se rozhodnete nakupovat prostřednictvím registrace, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat následovně:

Prostřednictvím Vašeho konta získáte informace o svých objednávkách, můžete si spravovat své osobní údaje. Své konto si chráníte heslem. Za jeho zneužití Provozovatel neodpovídá.

Osobní údaje z Vašeho konta budou vyhodnocovány a shromažďovány za účelem využití služeb. V případě, že si založíte účet, přístup do konta využijeme v případě, že nás požádáte o obnovení Vašeho hesla.

Akceptováním cookies nám udělujete souhlas na vyhodnocování Vašeho nákupního chování (to znamená, jaké produkty jste si koupili, které produkty jste si zobrazili), Vaše uživatelské chování na stránce www.moyrashops.cz bude přiřazeno Vašemu zákaznickému kontu, abychom Vám mohli poskytnout personalizovaný obsah (např. speciální akce a informace).

Pokud, jste si to však rozmysleli a nechcete být nadále registrován, můžete registraci ve svém kontě zrušit, resp. vymazat konto. Nakupovat na www.moyrashops.cz můžete kdykoliv i jako neregistrovaný kupující, tedy host.

Účel: sledování a vyhodnocování chování návštěvníka našeho eshopu www.moyrashops.cz, tj používáním stránky www.moyrashops.cz vyjadřujete naší společnosti jako Provozovateli souhlas s používáním cookies v souladu s nastavením Vašeho prohlížeče.

Pokud navštívíte naši webovou stránku a zároveň máte v prohlížeči povoleno přijímání cookies, považujeme to za souhlas s jejich používáním a akceptování našich podmínek používání. Instrukce jak změnit nastavení cookies naleznete v Nápovědě nebo v Pomoci každého prohlížeče.

Údaje: soubory cookies, tj malé textové soubory obsahující název navštívené stránky, platnost a předdefinovanou hodnotu. Ukládají se do složky Vašeho prohlížeče. Při opětovné návštěvě webové stránky, která soubor vytvořila, jí mohou být prohlížečem znovu odeslány. Cookies, které používáme, nepoškozují Váš počítač ani jiná zařízení používaná k prohlížení internetu.

Právní základ: souhlas, Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. a) Zákona. Právním základem je tedy zpracovávání osobních údajů pouze na základě Vašeho souhlasu a na základě Vašeho nastavení Vašeho webového prohlížeče.

Doba zpracování: 1 rok po zrušení registrace Vašeho účtu v rámci našeho eshopu.

Účel: evidence uplatněných práv dotčených osob, Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli evidovat Vaše podněty ve smyslu GDPR a zákona o ochraně osobních údajů.

Údaje: běžné osobní údaje, tj jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a platební údaje, předmět poskytnuté služby, rozsah uplatnění práv.

Právní základ: oprávněný zájem, Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. f) Zákona. Právním základem je tedy oprávněný zájem nás, v pozici prodávajícího, z důvodu uplatnění Vašich práv.

Doba zpracování: 5 let ode dne vyřešení požadavku dotčené osoby.

Poučení: Každý zákazník může vůči údajům zpracovávaným v rámci reklamačního řízení namítat.

 

Nestrukturovaná data

Samozřejmě, zpracováváme i běžné údaje v podobě nestrukturovaných dat umístěných v e-mailové schránce a v technických zařízeních, které jsou zpracovávány pro účely provádění obchodní činnosti (právní základ oprávněný zájem Provozovatele). Provozovatel, čili my je zpracováváme po dobu 1 roku. Tehdy si nepotřebné věci vymažeme a uděláme si pořádek.

 

3. Více informací o využívání Vašich cookies naší společností

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do Vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory Vašeho prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, jejich platnost a hodnotu. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory "cookies", které používáme, nepoškozují Váš počítač.

 

Proč používáme cookies?

Cookies nám umožňují pamatovat si vaše preference a úkony (například přihlašovací údaje, údaje o Vaší objednávce v nákupním košíku). Používáme je s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit jejich Vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Na stránce www.moyrashops.cz mohou být použity dočasné a trvalé cookies.

 

Cookies jsou na stránce www.moyrashops.cz použité za účelem:

1. fungování webových stránek, měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,

2. reklamy na míru a její zacílení, pokud jste na to udělili souhlas; jedná se o tzv. automatizované profilování v rámci kterého analyzujeme Vaše běžné osobní údaje a aktivity v online prostředí, na základě čehož Vám můžeme poskytnout informace, které jsou pro Vás zajímavé a relevantní,

3. re-targeting, pokud jste na to udělili souhlas.

Sběr cookies pro účely uvedené v písm. a) nelze považovat za zpracování osobních údajů, protože tyto cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Sběr cookies pro účely podle písm. b) a písm. c) lze považovat za zpracování osobních údajů, protože jsou zpracovány pro účely přizpůsobení a cílení reklamy a pro retargeting. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, resp. na základě nastavení Vašeho webového prohlížeče. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena v tabulce níže. Souhlas se sbíráním dat souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 

Druhy cookies, které používáme:

1. Základní umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele nebo predvypĺňanie formulářů. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.

2. Provozní slouží k analýze chování návštěvníka na webové stránce a následně na zlepšování její funkčnosti a vzhledu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.

3. Reklamní slouží k optimalizaci zobrazované reklamy vzhledem k zvyklosti návštěvníka a efektivnost marketingové komunikace zadavatelů. Díky nim se Vám například nebude zbytečně často zobrazovat reklama z oblasti, o kterou nemáte zájem. Tento druh cookies můžete kdykoliv zablokovat nebo odstranit úpravou nastavení souborů cookie ve svém prohlížeči (Návod k jejich zablokování naleznete níže).

4. Cookies třetích stran vytvářejí a využívají poskytovatelé služeb jako Google Analytics, Google Ads (dříve než Google AdWords) nebo Facebook. Tyto služby jsou integrovány do našich stránek, protože je považujeme za užitečné a plně bezpečné. V případě takového propojení a integrování obsahu z jiných webových stránek mohou být během používání našich webových stránek vytvořené soubory cookies, které nepodléhají naší kontrole v pozic Provozovatele. Pokud chcete vědět, jak tyto třetí strany používají soubory cookies, přečtěte si zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů cookies těchto služeb.

 

Na svých webových stránkách zpracováváme níže uvedené soubory cookies s uvedenými účely a dobou zpracování:

Základní, provozní cookies

Název

Účel

Maximální doba zpracování

Google Analytics

Získání štatistických informácí pro běžnou analýzu provozu na webe a jeho zlepšování

podle nastavení, resp. spůsobu využití internetového prohlížeče


Reklamní cookies

Název

Účel

Maximální doba zpracování

Google Analytics  

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google (profilování)

podle nastavení, resp. spůsobu využití internetového prohlížeče

Google Ads

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)

540 dní

Facebook pixel

Identifikace v rámci reklamníj sítě společnosti Facebook, opětovné zacílení reklamy (retargeting)

180 dní

Instagram

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Instagram, opätovné zacielenie reklamy (retargeting)

180 dní

 

Nastavení cookies:

Webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) Podporují správu cookies. V rámci nastavení webového prohlížeče můžete jednotlivé cookies ručně vymazat, blokovat nebo úplně zakázat jejich použití, případně jejich blokovat nebo povolit pouze pro jednotlivé internetové stránky. V takovém případě však nemůžeme zaručit, že všechny oblasti našich stránek zachovají určenou funkci.

 

Návod pro blokování a vymazání cookies z nejčastěji používaných prohlížečů:

Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies. V případě, že nechcete využívat cookies, toto nastavení můžete změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do Vašeho zařízení. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. Počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit Vašim preferencím cookies.

Cookies můžete v prohlížeči odstranit jednotlivě nebo všechny najednou a to buď přímo (pokud víte kde jsou uloženy) nebo pomocí prohlížeče.

 

Jednotlivé návody najde na adrese:

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

 

4. Kdo další zpracovává Vaše osobní údaje?

Pokud je to nezbytné pro řádné plnění smlouvy nebo pokud jste poskytli výslovný souhlas, během zpracování objednávky a plnění kupní smlouvy jsou Vaše osobní údaje poskytnuté i třetím stranám:

1. Společnostem zajišťujícím dopravu objednaného zboží přímo k našim zákazníkům,

2. Odborným externím konzultantem z oblastí IT, marketingu a ochrany osobních údajů,

3. Společnostem zajišťujícím realizaci platby,

4. Společnostem, které využíváme při profilování a nastavování marketingových akcí,

5. Společnosti Heureka.cz při zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem.

 

5. Co v případě, pokud jste mladší 16 let?

Naše společnost jako Provozovatel v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby zákonně, pokud dotyčná osoba dovršila 16 let věku. Náš eshop však není přímo určen osobám mladším 18 let.

Naše společnost nezpracovává osobní údaje osob mladších 16 let. Při každém registrovaní / přihlášení, Provozovatel žádá čestné prohlášení kupujícího o věku vyšším než 16 let.

 

6. Osobní údaje do třetí země nepřenášíme

Naše společnost nezamýšlí předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace včetně identifikace země nebo mezinárodní organizace.

 

7. Jak pracujeme s Vaší IP adresou?

IP adresa je soubor čísel jednoznačně identifikující zařízení v počítačové síti. Z hlediska ochrany osobních údajů ji lze označit za údaj týkající se identifikovatelné osoby.

IP adresa je přenášena při zadání každé Vašeho požadavku na server, díky čemuž má server informaci o tom, kam má být odpověď na Váš požadavek odeslána. Za tímto účelem je Vám IP adresa přidělena poskytovatelem internetového připojení v momentě, když se připojíte na internet. Poskytovatel internetových služeb dokáže vysledovat, kterému zákazníkovi byla vybrána IP adresa přidělena v určitém okamžiku. IP adresy nejsou trvale uchovávány námi, ani našimi poskytovateli statistických služeb, jsou však v anonymizované formě využívány výhradně za účelem určení místa, kam má být odeslána odpověď serveru na Váš požadavek, jakož i pro účely odvrácení možných hackerských útoků.

 

8. Garantujeme bezpečný přenos dat

Vaše osobní údaje jsou bezpečně přenášeny díky šifrování. Využíváme systém kódování SSL (Secure Socket Layer), který se nejčastěji využívá pro bezpečnou komunikaci s webovými servery. Osobní údaje v našich systémech jako i internetová stránka jsou zajištěny vhodnými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, změně a dalšímu šíření dat prostřednictvím neoprávněných osob.

V případě, že jste registrován na naší stránce www.moyrashops.cz , přístup k Vašemu účtu máte pouze vy, proto dbejte na to, abyste s těmito údaji nakládali důvěrně. Provozovatel neodpovídá za neoprávněné nakládání nebo zneužití hesla.

 

9. Jaké jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Jako kupující máte ve smyslu GDPR následující práva:

a, právo na opravu,

b, právo na výmaz,

c, právo na přenositelnost údajů,

d, právo namítat,

e, právo na odvolání souhlasu,

f, právo na přístup k informacím,

g, právo podat návrh na zahájení řízení.

 

a) Právo na opravu

Máte právo, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se týkají Vaší osoby a v případě pokud jsou neúplné, aby je Provozovatel doplnil.

 

b) Právo na výmaz

Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo zpracovávány,

2. dotyčná osoba odvolá souhlas ke zpracování osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel (viz odst. 13 písm. e) Právo na odvolání souhlasu),

3. souhlas dotčené osoby je neplatný, pokud jeho poskytnutí vylučuje zvláštní předpis,

4. dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo subjekt údajů zpochybňuje zpracování osobních údajů a týká se to přímého marketingu včetně profilování,

5. osobní údaje se zpracovávají nezákonně,

6. důvodem pro výmaz je splnění povinnosti podle Zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo

7. osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (dotyčná osoba má méně než 16 let).

Pokud Provozovatel zveřejnil osobní údaje a je povinen je vymazat, je zároveň povinen přijmout přiměřená bezpečnostní opatření včetně technických opatření s ohledem na dostupnou technologii a náklady na jejich provedení, za účelem informování ostatních provozovatelů (resp. Zprostředkovatelů), kteří zpracovávají osobní údaje dotčené osoby o její žádosti, aby tito provozovatelé (resp. zprostředkovatelé) vymazali odkazy na její osobní údaje a jejich kopie nebo odpisy.

 

c) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli Provozovateli, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli - prodejci, pokud je to technicky možné a pokud:

1. se osobní údaje zpracovávají na základě Vašeho souhlasu, na základě smlouvy a na základě Vašeho souhlasu, který je neplatný pokud jeho poskytnutí vylučuje zvláštní předpis,

2. zpracovávání Vašich osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky.

 

d) Právo namítnout

Máte právo kdykoliv namítat zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu včetně profilování.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje k zajištění našich oprávněných zájmů, můžete toto zpracování také namítat (odmítnout). V takovém případě můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pokud prokážeme existenci nezbytných oprávněných důvodů, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud jsou tyto údaje nutné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

 

e) Odvolání souhlasu

Pokud je zpracovávání osobních údajů založené na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv svůj souhlas s jejich zpracováním. Odvolání souhlasu má účinnost do budoucna. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas můžete odvolat stejným způsobem, jakým jste souhlas udělili, např. prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: zodpovednaosoba@moyrashops.sk nebo poštou na adresu: Torre, s.r.o., se sídlem Tešedíkovo 541, 925 82 Tešedíkovo, Slovenská republika.

Pokud jste zaregistrován na webové stránce www.moyrashops.cz, můžete své konto kdykoliv smazat. Odhlásit z odběru newsletteru můžete prostřednictvím linku na odhlášení odběru, který se nachází v patičce newsletteru nebo nastavením odhlášení ve svém kontě.

 

f) Právo na přístup k informacím

Máte právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud Provozovatel takové osobní údaje zpracovává, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím o:

1. účelu zpracování osobních údajů,

2. kategorii zpracovávaných osobních údajů (Provozovatel zpracovává pouze běžné osobní údaje),

3. identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,

4. době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,

5. právě požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů týkajících se Vaší osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů,

6. právu podat návrh na zahájení řízení,

7. zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od Vás,

8. existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, v těchto případech Vám Provozovatel poskytne informace zejména o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání Vašich osobních údajů.

Provozovatel je povinen poskytnout na základě Vaší žádosti informace do 30 dnů od doručení žádosti. Tuto lhůtu může Provozovatel prodloužena o dalších 60 dní, o odkladu Vás budeme informovat.

 

g) Právo podat návrh na zahájení řízení

Pokud jste přímo dotčen na svých právech, máte právo ve smyslu § 100 Zákona podat návrh na zahájení řízení. Návrh musí obsahovat: kdo ho podává, proti komu návrh směřuje, předmět návrhu s označením práv, které měly být při zpracovávání osobních údajů porušeno, důkazy.

Návrh je třeba zaslat Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úřad posoudí podnět do 30 dnů, rozhodne do 90 dnů nebo lhůtu může přiměřeně prodloužit.

 

10. Nenašli jste všechny informace, které vás zajímají?

Kontaktujte nás: info@moyarshops.cz

Váš tým Moyrashops.cz

Verze platná a účinná od: 01.12.2021

------

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále také jen jako "GDPR ") a zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon").